Tietosuoja / GDPR

Käsittelemme kaikkia asiakastietoja luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kenellekään. Uutiskirjeen tilaajien sähköpostit tulevat vain meidän käyttöön.

Kaikki varmaan ovat kyllästymiseen asti kuulleet Eu:n uudesta tietosuoja-asetuksesta, lyhennelmällä gdpr.  Lyhyesti kerrottuna meidän kaupassa on varsin turvallista asioida. Nettiosoitteen alussa oleva https-lyhenne tarkoittaa että yhteys on salattu. Mitään tärkeitä henkilötietoja emme käsittele itse. Henkilötunnuksen joutuu antamaan ainoastaan tehdessä ostoksia klarnan kautta ja kyseessä on niin iso yritys että heidän tietoturvansa on varmasti kohdallaan. Myöskään luottokorttitietoja emme itse käsittele vaan ne ovat maksujenvälittäjien vastuulla. Verkkokaupan toimitusehdot ovat todennäköisesti maailman vähiten luetuin asia ja gdpr selostukset menevät todennäköisesti samaan kategoriaan. 


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Korutukku.net / J.Miettinen Tmi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Korutukku.net / J.Miettinen Tmi, Ida Aalbergintie 3a as 31 00400 Helsinki Y-tunnus 1771776-1


korutukku.net@gmail.com


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juho Miettinen, korutukku.net@gmail.com, 045-12069093. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).